KONKURS ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJIH ŠKOLA 2018/2019 USK

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona danas je objavilo K O N K U R S za upis učenika u prvi (I) razred srednjih škola za školsku 2018/19. na području Unsko – sanskog kantona. Konkurs za upis traje od 22. do 29. juna 2018.

POSTUPAK PRIJAVE

1.) Uz prijavu za upis kandidat/kandidatkinja prilaže:

a) prijavu na konkurs (obrazac prijave možete preuzeti u školi u koju se upisujete ili klikom ovdje.
b) svjedodžbe posljednja dva razreda osnovnoga obrazovanja c) ukoliko posjeduje odgovarajuće dokumente kojima dokazuje neko od prava koje ima na osnovu odredbi Pravilnika s kriterijima za upis učenika u prvi razred srednje škole u Unsko-sanskom kantonu (nagrade sa takmičenja i slično).

2.) U postupku prijavljivanja za upis, uz prijavu na konkurs, učenik može priložiti i kopije dokumenata, osim svjedodžbi koje se predaju u originalu.

3.) Prijave na konkurs oslobođene su plaćanja taksi.

4.) Škola je dužna na oglasnoj ploči i na web stranicama škole (prema mogućnostima) objavljivati sve važnije informacije o upisima

5.) Učenik/ca koji/koja se prijavljuje za upis u školu s više zanimanja/programa obrazovanja uz prijavu obavezno prijavljuje prvo/prvi zanimanje/program obrazovanja u koji se želi upisati, te drugo/drugi i treće/treći zanimanje/program obrazovanja u koji se želi upisati, ako mu škola neće moći osigurati upis u prvo/prvi zanimanje/program obrazovanja.

Konkurs upisa SS 2018-19-potpisan
Konkurs za upis u srednje škole na području USK za školsku 2018/19. godinu

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *